Religiösa värderingar är bra!

En religiös livsåskådning är så mycket trevligare för din partner!

22 jun 2014