Till skillnad mot en hel smal?

halv grov grek

8 nov 2013