Villkor för att få tipsa

 Bildbidrag som skickats in är tagna av dig själv, eller så har du fått upphovsmannens (den som tagit bilden) uttryckliga medgivande att du får lov att publicera bilden. (Om du sett en rolig bild på nätet får du gärna tipsa oss via mejl, så lägger vi upp länken istället).

 Du godkänner att vi publicerar bilden här på Roligt Skyltat samt på vår Facebooksida och att den fortsättningsvis finns arkiverad hos oss. (Om du av någon anledning ångrar dig, är du välkommen att höra av dig så kan vi plocka bort din bild.)

 Roligt Skyltat:s redaktion förbehåller sig rätten att själv välja vad som ska publiceras och inte.

 Alla inskickade bidrag hamnar i kö och publiceras först efter redaktionens eventuella godkännande.

« Tillbaka